Κωστή Παλαμά, Κέντρο

Στο διαμέρισμα έγινε αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης που αφορούσε την αλλαγή θέσης της κουζίνας σε έναν ενιαίο χώρο με το σαλόνι. Για την καλύτερη λειτουργία του χώρου χρειάστηκε να μικρύνουμε το W.C.-λουτρό ώστε να δώσουμε περισσότερο χώρο στην νέα κουζίνα, κάνοντας καθαίρεση ενός τοίχου και κατασκευάζοντας νέο από διπλή γυψοσανίδα. Στο παλιό χώρο της κουζίνας πλέων βρίσκεται ένα ευρύχωρο δωμάτιο.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest