Αμαλίας, Radio City

Στο διαμέρισμα πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της εσωτερικής διαρρύθμισης, με την αλλαγή της θέσης της κουζίνας στο σαλόνι, σαν έναν ενιαίο πλέων χώρο, ούτω σώστε να δημιουργηθεί ένα ακόμα υπνοδωμάτιο. Κατασκευάστηκε δεύτερο λουτρό εντός του μεγάλου υπνοδωματίου, εξυπηρετώντας έτσι την έννοια του master bedroom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest